nl.phhsnews.com


nl.phhsnews.com / Een bestand deblokkeren uit Windows '' Publisher Could not Be Verified '' Waarschuwing

Een bestand deblokkeren uit Windows '' Publisher Could not Be Verified '' Waarschuwing


Het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing in Windows wordt weergegeven wanneer u een bestand uitvoert of opent dat Microsoft niet herkent als een vertrouwd bestand. Het bestand is geblokkeerd, tenzij u specifiek aan Windows laat weten dat het bestand kan worden uitgevoerd of geopend.

Als u een bestand van een vertrouwde bron hebt gedownload en vaak gebruikt, kunt u het bestand deblokkeren zodat u de beveiligingswaarschuwing niet krijgt dialoogvenster telkens wanneer u het uitvoert.

WAARSCHUWING: zorg ervoor dat u alleen bestanden deblokkeert waarvan u weet dat ze van betrouwbare bronnen zijn. Het deblokkeren van onbekende bestanden kan het risico vergroten dat uw computer wordt geïnfecteerd door malware of virussen.

Een bestand direct deblokkeren in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing

De eenvoudigste manier om een ​​bestand te deblokkeren is een selectievakje in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing doos zelf. Wanneer de beveiligingswaarschuwing verschijnt, schakelt u het selectievakje "Altijd vragen voordat u dit bestand opent" uit. Klik vervolgens op "Uitvoeren" of "Openen" om het bestand uit te voeren of te openen.

OPMERKING: Met deze methode wordt een bestand op elke locatie op uw pc gedeactiveerd.

Klik op "Ja" in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer. "Om door te gaan.

OPMERKING: Het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer geeft aan of het bestand zich op een locatie bevindt die standaard niet toegankelijk is voor uw gebruikersaccount. Of het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, hangt ook af van uw instellingen voor Gebruikersaccountbeheer.

De volgende keer dat u dit specifieke bestand uitvoert of opent, wordt het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing niet weergegeven.

Hoe een blokkering op te heffen Bestand met zijn eigenschappen

U kunt ook een bestand deblokkeren door een instelling in de eigenschappen van het bestand te wijzigen.

OPMERKING: u kunt deze methode alleen gebruiken om een ​​bestand te deblokkeren als het bestand zich op een van de locaties in uw gebruikersmap, zoals Desktop, Downloads of Documenten (of locaties waar uw gebruikersaccount toegang toe heeft). Als het zich niet op een van deze locaties bevindt, moet u het bestand eerst naar een van deze locaties verplaatsen, het bestand deblokkeren en het bestand vervolgens terugzetten naar de oorspronkelijke locatie.

Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt deblokkeren en selecteer "Eigenschappen" in het pop-upmenu.

Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven. Schakel in Windows 10 het selectievakje "Deblokkeren" in op het tabblad Algemeen, zodat er een vinkje in het vakje staat. Klik in Windows 7 en 8 / 8.1 op de knop "Deblokkeren" op het tabblad Algemeen. Klik op "OK".

OPMERKING: als u het selectievakje Niet blokkeren niet ziet, is het bestand al geblokkeerd.

Wanneer u dit specifieke bestand voortaan uitvoert of opent, wordt het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing niet weergegeven weergeven.

Bestanden machtigen met behulp van het SmartScreen-filter in Windows 8 / 8.1 en 10

GERELATEERD: Hoe het SmartScreen-filter werkt in Windows 8 en 10

Het SmartScreen-filter van Microsoft voorkomt onbekende en schadelijke programma's van rennen, tenzij je daar toestemming voor geeft. Het SmartScreen-filter dat wordt gebruikt om deel uit te maken van Internet Explorer 8 en 9. Vanaf Windows 8 is het SmartScreen-filter echter geïntegreerd in het Windows-besturingssysteem. U kunt de blokkering van bestanden uit het dialoogvenster SmartScreen-filter ongedaan maken, als u deze tegenkomt in Windows 8 / 8.1 of 10.


Wees voorzichtig erg wanneer u besluit het bestand te deblokkeren en zorg ervoor dat u de bestand is afkomstig van een vertrouwde bron.


Snel en eenvoudig kopiëren opmaken in Word

Snel en eenvoudig kopiëren opmaken in Word

Het kopiëren en plakken van inhoud in Word-documenten is een veelvoorkomende taak. U kunt echter ook de opmaak van het ene tekstblok (inclusief afbeeldingen) naar het andere kopiëren en plakken. Dit kan handig zijn als u dezelfde opmaak wilt toepassen op meerdere gebieden in uw document. OPMERKING: we hebben Word 2013 gebruikt om deze functie te illustreren.

(how-to)

Foto's niet zomaar naar een externe schijf verplaatsen: dat is GEEN back-up

Foto's niet zomaar naar een externe schijf verplaatsen: dat is GEEN back-up

Hoe bewaart u uw foto's? Als u ze gewoon dumpt op een externe schijf, is dat geen back-up. U moet meerdere exemplaren van uw foto's (of andere gegevens) op ten minste twee verschillende plaatsen hebben of u kunt ze allemaal allemaal kwijtraken. Dit lijkt voor sommige mensen overduidelijk, maar we hebben gezien dat veel mensen hun foto's kwijtraken - of moet u betalen voor professionele gegevensherstelservices - nadat een externe schijf met één exemplaar van hun foto's is mislukt.

(how-to)

Interessante Artikelen