nl.phhsnews.com


nl.phhsnews.com / E-mailberichten archiveren in Outlook 2013

E-mailberichten archiveren in Outlook 2013


Er is ons altijd verteld dat het maken van back-ups van onze gegevens een goed idee is. Welnu, hetzelfde concept kan ook gelden voor e-mail. Mogelijk wilt u uw e-mail zo vaak archiveren, zoals maandelijks, driemaandelijks of zelfs jaarlijks.

We zullen u laten zien hoe u e-mail archiveert in Outlook 2013 en deze eenvoudig beschikbaar maakt in het programma. Uw e-mail wordt opgeslagen in een PST-bestand. Om e-mail te archiveren, verplaatsen we de e-mail naar een .PST-archief.

OPMERKING: Wanneer u uw e-mail archiveert in een ander .pst-bestand, wordt alle e-mail die u wilt archiveren verplaatst naar het archiefbestand en is niet langer beschikbaar in het hoofdbestand .pst.

Klik op het tabblad 'Bestand' op het lint om uw e-mail te archiveren.

Klik in het scherm Accountgegevens op de knop 'Opruimgereedschap' naast 'Mailboxopruiming'.

Selecteer "Archiveren ..." in het vervolgkeuzemenu.

Het dialoogvenster Archief wordt weergegeven. Selecteer "Archiveer deze map en alle submappen" en selecteer een map om te archiveren. Als u al uw e-mail wilt archiveren, selecteert u het knooppunt met uw e-mailadres bovenaan.

Klik op de vervolgkeuzelijst "Items archiveren ouder dan" om de laatste datum te selecteren voor items die moeten worden gearchiveerd. Er verschijnt een kalender. Selecteer een datum in de huidige maand door op de datum te klikken of naar een andere maand te bladeren om een ​​datum te selecteren. Alle items ouder dan de geselecteerde datum worden gearchiveerd.

GERELATEERD: AutoArchiveren in Outlook 2010 beheren

Als u items die niet automatisch zijn opgeslagen, wilt archiveren met AutoArchiveren, selecteert u de optie "Items opnemen" met het selectievakje "AutoArchiveren" ingeschakeld.

OPMERKING: AutoArchiveren in Outlook 2013 werkt op dezelfde manier als in Outlook 2010.

Klik op de knop "Bladeren" als u de locatie wilt wijzigen waar het archiefbestand zal worden opgeslagen en de naam van het archiefbestand. Klik op OK wanneer u uw selecties hebt gemaakt.

Het gearchiveerde PST-bestand wordt opgeslagen op de gekozen locatie.

Merk op dat alle e-mailberichten die u hebt gekozen om te archiveren niet meer beschikbaar zijn in het hoofdbestand .pst. Het gearchiveerde PST-bestand zou automatisch beschikbaar moeten zijn in Outlook. Als dit niet het geval is, klikt u op het tabblad 'Bestand'.

Klik in het blauwe deelvenster aan de linkerkant van het scherm 'Accountgegevens' op 'Openen en exporteren'.

Op de 'Openen' scherm, klik op "Outlook-gegevensbestand openen".

Het dialoogvenster "Outlook-gegevensbestand openen" wordt geopend. Navigeer naar de locatie waar u het gearchiveerde PST-bestand hebt opgeslagen, selecteer het en klik op OK.

In het linkerdeelvenster van het hoofdvenster van Outlook Mail wordt een sectie met de naam "Archieven" weergegeven en zijn de e-mails die u hebt gearchiveerd beschikbaar.

Archivering e-mail kan u helpen uw e-mails georganiseerd te houden, waardoor het gemakkelijker wordt om oudere e-mails te vinden en uw inbox en mappen overzichtelijk te houden.


Een snelkoppeling maken om uw DNS-server te wijzigen in Windows

Een snelkoppeling maken om uw DNS-server te wijzigen in Windows

Het wijzigen van uw DNS kan nuttig zijn om uw privacy te vergroten, de veiligheid te verhogen, de internetsnelheid te verhogen of om een ​​andere reden, maar het Het kan vermoeiend zijn om naar de netwerkinstellingen te gaan telkens wanneer u deze wilt uitschakelen. Gelukkig kun je het met een freeware-hulpprogramma en wat knowhow net zo gemakkelijk maken als dubbelklikken op een snelkoppeling.

(how-to)

Bulk Foto's en video's van iPhone-filmrol verwijderen

Bulk Foto's en video's van iPhone-filmrol verwijderen

We zijn zes versies in iOS en er is nog steeds geen manier om al uw video's en afbeeldingen van de camera in bulk te verwijderen! Dit is een gekmakende ergernis en ik begrijp niet waarom Apple dit niet heeft aangepakt. Wat uiteindelijk gebeurt, is dat je foto's en video's blijft maken totdat je te weinig ruimte hebt en ze moet verwijderen

(How-to)